Představenstvo

Předseda

Jiří Tvrdý

Místopředseda

Alois Dudek

Členové

ing. Alois Miketa, Karel Poštulka

Administrativa

Olga Baranova